HELSINKI WALKS

Helsinki Walks är ett begynnande företag vars kärna bildas av experter på Finlands historia. Vårt syfte är både att berätta om Helsingfors historia på ett nytt och annorlunda sätt och göra huvudstadens historia synligt så väl för turister som helsingforsare.

Genom vår verksamhet strävar vi efter att paketera Helsingfors historia i en intressant form. Vi lyfter fram berättelser och händelser bakom Helsingfors fasad – vi berättar hur Helsingfors har formats till sådan som den är idag. I första hand genomför vi guidade, historiska och expertbaserade rundvandringar i Helsingfors och dess närområden.

Välkommen med!