Helsinki Walks mukana juhlistamassa Helsingin yliopiston juhlavuotta!

Helsingin yliopisto viettää 375-juhlavuotta vuonna 2015. Helsinki Walks on mukana juhlistamassa juhlavuotta kolmella maksuttomalla kävelykierroksella. 

FT Kati Katajisto: Yliopisto Suomea rakentamassa
Lähtö pe 27.3. klo 16 Yliopiston päärakennus, aula (Senaatintorin puoli). Kävelyn aikana tutustutaan Senaatintorin ja Kruununhakaan ja katsotaan yliopiston ja yliopistolaisten merkitystä Suomen ja sen pääkaupungin kehittäjänä. Kierros kestää n. 1,5 tuntia.

HuK Iisa Aaltonen: Keisarit, yliopisto ja Helsinki
Lähtö 28.3. klo 12 Yliopiston päärakennus, aula (Senaatintorin puoli). Kävelyn aikana tutustutaan Helsingin "venäläisyyteen" ja katsotaan Yliopiston historiaa 1800-luvulla. Kierroksen aikana avataan keisareiden merkitystä Helsingin ja sen Yliopiston kehittäjänä. Kierros kestää n. 1,5 tuntia.

Prof. Laura Kolbe: Professorstigar och studentliv
Start lö 28.3. klo 10, Universitetets huvudbyggnad, aula (Senatstorgets sida). Under promenaden kommer att visas hur betydelsefullt Universitetet har varit för tillblivelsen av Finlands kultur, politik och identitet. Studenterna och deras organisationer och manifestationer har spelat en central roll för den ideologiska utvecklingen i huvudstaden. Turen tar c 1,5 timme.

Lisätietoa juhlavuoden tapahtumista: https://fi-fi.facebook.com/HY375